service-001.jpg

13 ปีแห่งความสำเร็จ

บริษัท ที.โอ.พรอฟิท จำกัด ได้เริ่มจากการให้บริการจัดจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า มุ่งเน้นบริการที่รวดเร็ว และการให้คำปรึกษาในการเลือกอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ดี และเหมาะกับธุรกิจที่แตกต่างกันออกไป และมุ่งเน้นให้บริการนั้นตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด
service-10.jpg

สินค้าคุณภาพ (Quality product)

บริษัท ที.โอ.พรอฟิท จำกัด เป็นผู้จำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์ไฟฟ้าครบวงจร ทั้งแรงสูง และแรงต่ำ ไม่ว่าลูกค้าต้องการสินค้าประเภทใด บริษัทฯ มีวิศวกร พนักงานขายและพนักงานส่งเสริมการขาย พร้อมให้คำปรึกษาและจัดหาสินค้าตามความต้องการของลูกค้า ตรงตามกำหนดเวลา รวมถึงการบริการหลังการขายอีกด้วย ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันได้ว่า ลูกค้าต้องได้รับบริการและ สินค้าที่มีคุณภาพ มาตรฐาน

ประกอบและติดตั้ง (Installation)

คือ การดำเนินการกิจกรรมซ่อมบำรุงตามกำหนดเวลา ก่อนที่เครื่องจักร หรืออุปกรณ์จะเกิดการชำรุดเสียหาย ป้องกันการหยุดของเครื่องจักรโดยกระทันหัน ซึ่งสามารถทำได้ด้วยการตรวจสภาพเครื่องจักร การทำความสะอาดและหล่อลื่นอย่างถูกวิธี การปรับแต่งให้เครื่องจักรทำงานในสภาพที่เหมาะสมตามอุปกรณ์ที่เลือกใช้ รวมถึงการบำรุงและเปลี่ยนชิ้นส่วนอะไหล่ตามกำหนดระยะเวลา เช่น การเปลี่ยนลูกปืน การอัดจารบี และการถ่ายน้ำมันเครื่อง เป็นต้น

สำหรับระยะเวลาในการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้านั้นจะต้อง ดำเนินการอย่างน้อยปีละครั้ง เพื่อสำรวจสภาพอุปกรณ์ รวมถึงทดสอบประสิทธิภาพในการป้องกันความเสียหาย การตรวจสอบความปลอดภัยในการทำงาน โดยเฉพาะในจุดต่อต่างๆ เพราะจะทำให้เกิดความร้อนขึ้นในบริเวณดังกล่าว ส่งผลให้อุปกรณ์ไฟฟ้าเสียหาย และอาจก่อให้เกิดเพลิงไหม้ได้ ดังนั้น การบำรุงรักษาที่ถูกต้องจึงมีความจำเป็น และควรได้รับการบำรุงรักษาจากผู้เชี่ยวชาญที่เชื่อถือได้

Service02.jpg
Service03.jpg

บริการอย่างมืออาชีพ (Technical support)

บริการที่ดี ย่อมเกิดจากการให้บริการจากผู้มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ โดยบริษัท ที.โอ.พรอฟิท จำกัด ได้เริ่มให้บริการจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า และให้คำปรึกษาในการเลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2546 และได้ฉลองครบรอบ 13 ปีที่ได้มีโอกาสมอบบริการดีๆ ให้แก่ลูกค้าเสมอมา

การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน(Preventive maintenance)

คือ การดำเนินการกิจกรรมซ่อมบำรุงตามกำหนดเวลา ก่อนที่เครื่องจักร หรืออุปกรณ์จะเกิดการชำรุดเสียหาย ป้องกันการหยุดของเครื่องจักรโดยกระทันหัน ซึ่งสามารถทำได้ด้วยการตรวจสภาพเครื่องจักร การทำความสะอาดและหล่อลื่นอย่างถูกวิธี การปรับแต่งให้เครื่องจักรทำงานในสภาพที่เหมาะสมตามอุปกรณ์ที่เลือกใช้ รวมถึงการบำรุงและเปลี่ยนชิ้นส่วนอะไหล่ตามกำหนดระยะเวลา เช่น การเปลี่ยนลูกปืน การอัดจารบี และการถ่ายน้ำมันเครื่อง เป็นต้น

สำหรับระยะเวลาในการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้านั้นจะต้อง ดำเนินการอย่างน้อยปีละครั้ง เพื่อสำรวจสภาพอุปกรณ์ รวมถึงทดสอบประสิทธิภาพในการป้องกันความเสียหาย การตรวจสอบความปลอดภัยในการทำงาน โดยเฉพาะในจุดต่อต่างๆ เพราะจะทำให้เกิดความร้อนขึ้นในบริเวณดังกล่าว ส่งผลให้อุปกรณ์ไฟฟ้าเสียหาย และอาจก่อให้เกิดเพลิงไหม้ได้ ดังนั้น การบำรุงรักษาที่ถูกต้องจึงมีความจำเป็น และควรได้รับการบำรุงรักษาจากผู้เชี่ยวชาญที่เชื่อถือได้

Service04.png

T.O.profit Co.,Ltd.

 บริษัท ที.โอ.พรอฟิท จำกัด

23 ซ.รามอินทรา 39 แยก 13

ถ.รามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์

เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

ติดต่อเรา

เวลาทำการ : จันทร์ - เสาร์

02 973-1212 (อัตโนมัติ)

02 973-1741

02 973-1812

แฟ็กซ์ : 02 973-1813-4

Quick Link

Copyright © 2017 T.O.PROFIT. All Rights Reserved. Designed by R.K. Powered by JML.

Search