screentopstory.jpg

ความเป็นมาของบริษัท ที.โอ.พรอฟิท จำกัด

บริษัท ที.โอ.พรอฟิท จำกัด ดำเนินธุรกิจตั้งแต่ปี พ.ศ.2546 โดยเริ่มจากการจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า ทั้งระบบแรงสูงและ แรงต่ำ รวมถึงให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเลือกใช้อุปกรณ์ให้ เหมาะสมกับงาน โดยทีมงานขายที่มากด้วยประสบการณ์ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า และ   มุ่งเน้นความ สำคัญของการบริการเป็นหลัก

ปัจจุบันบริษัท ที.โอ.พรอฟิท จำกัด ได้ขยายการให้บริการ แบบครบวงจร (One Stop Service) เพื่อตอบ สนองความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มมากขึ้นโดยได้จัดตั้งทีมงานวิศวกรและช่างผู้ชำนาญงานด้านระบบไฟฟ้า งานออก แบบ ติดตั้ง รวมถึงงานบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าด้วยอุปกรณ์ ที่ทันสมัย พร้อมให้บริการตลอด 24 ชม.
story2.jpg
ด้วยความตระหนักถึงความต้องการและปัญหาที่เกิดขึ้นของลูกค้า ทาง บริษัท ที.โอ.พรอฟิท จำกัด มีความยินดีที่จะมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาระบบไฟฟ้า และตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้มากที่สุด เพื่อเป็นการเสริมสร้างประสิทธิภาพในงานของลูกค้า ซึ่งถือว่าบริษัทฯ บรรลุถึงเป้าหมาย เพราะบริษัทฯ มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรและบุคลากร โดยมีนโยบายหลักที่ผู้บริหารและพนักงานทุกคนยึดถือปฏิบัติคือการให้บริการและความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ เรามีความพร้อมที่จะให้บริการ รับฟังข้อเสนอแนะ และแก้ปัญหาของท่านทุกเมื่อ

T.O.profit Co.,Ltd.

 บริษัท ที.โอ.พรอฟิท จำกัด

23 ซ.รามอินทรา 39 แยก 13

ถ.รามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์

เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

ติดต่อเรา

เวลาทำการ : จันทร์ - เสาร์

02 973-1212 (อัตโนมัติ)

02 973-1741

02 973-1812

แฟ็กซ์ : 02 973-1813-4

Quick Link

Copyright © 2017 T.O.PROFIT. All Rights Reserved. Designed by R.K. Powered by JML.

Search